Vilka är Ingrid och Maria?

Vi jobbar i Huddinge kommun, på Fridhems förskola. Vi två, tillsammans med flera pedagoger är ett arbetslag som alltid anpassar oss till barnens nivå. Vi ser på våra teman från ett barnperspektiv, och jobbar för att inspirera och intressera. Vi vill säga JA till barnens idéer. Och tillsammans med barnen skapar vi egna traditioner att hålla fast vid. Utan att något är hugget i sten.

Vi tittar på barngrupp och individer. Frågar oss själva: Vad behöver de?

Vårt pedagogiska arbete utgår från läroplanen och främst de tre prioriterade områdena i Huddinge kommun. Språk, matematik och IT. Det ska vara spännande och inspirerande. Det ska leda till barns samarbete, genom gemensamma upplevelser. Och det behövs en spännande introduktion till varje tema. Ett som fångar hela barngruppen.